آخوندی: ابلاغ حساب امانی پیش‌فروش مسکن به تمام بانک‌ها