کاش بازیکنان به‌جای اشک عرق می‌ریختند/ قلعه‌نویی یک فصل تنها بود