صدا و سیما مغز متفکری ندارد/ شمعدونی همچنان محکوم!