سردار آزادی:راهیان نور بهترین سبک زندگی را به جوانان بازگو می‌کند