درخواست‌از‌ وزیر‌ورزش‎درباره‎اتفاقات‎عجیب‎تبریز(ویدیو)