سناتور جمهوری خواه: بمب‌افکن‌ها را می‌بایست بار زد و ایران را بمباران کرد و به قرن هفت بازگرداند