وزیر ارتباطات اعلام کرد: نرخ مکالمات افزایش نمی‌ یابد