برخی‌ها دوست دارند به جای مسئولان سازمان خصوصی‌سازی اظهار نظر کنند