استخدام مدیر داخلی در گروه تصفیه آب فرزاد واقع در استان گیلان