کاکایی: ممیزی بخشی از مشکلات ما در حوزه کتابخوانی است/ چاپ دیوان شعر امام باعث توجه به فقهای شاعر شد