سوم خرداد و در ایوان شمس؛ افتتاحیه جشنواره فیلم شهر