تشکیل ۲۹ شورای برنامه‌ریزی برای تهیه برنامه ششم/ منتظر ابلاغ سیاست‌های کلی هستیم