آلگری: طبیعی است کونته هنوز هم نزد هواداران یوونتوس محبوب باشد