ماسوله اعتبار گیلان است،فروش و عرضه محصولات بومی منطقه بزرگترین چالش است