استخدام لیسانس صنایع در یک شرکت فعال در زمینه تولید قطعات خودرو واقع در استان البرز