صادرات غیر نفتی تعاونی‌ها از یک میلیارد دلار فراتر رفت