دولت تلاش بسیاری برای رفع مشکلات مردم انجام می‌دهد