مجری تلویزیونی، جلوی دوربین تهدید به مرگ شد! (+تصاویر)