برترین های جشنواره پیامبر رحمت (ص) در دانشگاه بیرجند معرفی شدند