همزیستی مسالمت‌آمیز با استکبار جهانی با مبانی امام(ره) نمی‌خواند