حکایت بی پایان بوی تصفیه خانه فاضلاب یزد/مردم کلافه و مگس های سمج