سمینار گرامیداشت سال جهانی خاک در دانشگاه شاهرود برگزار می شود