ضیافت کُردها با خوانندگی بیژن کامکار/ ۸۰ دف‌نواز می‌نوازند