جزئیات سهمیه بانک‌های عامل وام نوسازی بافت فرسوده اعلام شد