متاسفانه اطلاعات درست از اصفهان به یادگار نرسید/ گوینده ورزشگاه کار خیلی بدی کرد/ تصور می‌کردیم جام