رییس فدراسیون جهانی ووشو چهارشنبه به تهران سفر می کند