همایش بزرگداشت امام راحل در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد