صادرات غیر نفتی تعاونی‌ها از یک میلیارد دلار فراتر رفت/حضور تعاونی ها در تابلوی اصلی بورس نیازمند اص