اعلام برنامه نشست خبری دیدارهای آسیایی پرسپولیس و نفت