ظریف: بیشتر وقت مذاکرات به هماهنگی داخلی 1+5 می‌گذرد/در برابر عربستان خویشتنداری به خرج داده‌ایم/مشک