کشتی گیر جوان گیلانی در مسابقات آسیایی و جهانی حضور می یابد