گیگابایت، اسپانسر رسمی مسابقه ESL One Frankfurt 2015