سومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور برگزار می شود