بیچارگی تولیدکنندگان وطنی به دست تاجران بی اخلاق و مسئولان خواب!