اعلام اسامی روزهای هفته خوابگاه‌ها/ در این هفته از تخته سلامت رونمایی می‌شود