عربستان حق بازرسی کشتی نجات را ندارد/ این کشتی به زودی در یمن پهلو خواهد گرفت