هزار یونیت دندانپزشکی امسال در مراکز دولتی مستقر می‌شوند/ایجاد کلینیک‌های ویژه در دانشکده‌های دند