تصاویر/همایش یک روزه خانوادگی اساتید حوزه علمیه اصفهان به مناسبت روز مبعث