اختصاصی فرجام از پشت پرده دربی(3)؛ سود میلیونی مهاجم پرسپولیس!