از رونمايي البوم جدید پالت تا مراسم ترحيم مرحوم سپانلو/عکس