پراید ۲۰۰ هزارتومان ارزان شد/ کاهش ۵۰۰ هزارتومانی تندر ۹۰