آیت‌الله شاهرودی:از موضع ضعف با امریکا برخورد نکنید