دیپلمات: آیا افغانستان و پاکستان علیه تروریسم متحد می‌شوند؟