تحقق 90 درصدی طرح‌های فنی و عمرانی/ روند صعودی احداث‌ها در دهه گذشته