جزئیات حساب امانی پیش‌فروش مسکن/ هدف‌گذاری ورود ۷۵۰ لکوموتیو به ناوگان ریلی