احتمال از سرگیری اعزام به عمره از آذرماه /صدور رأی دو مأمور خاطی تا ۱۰ روز آینده /معرفی جانشین خدر‌نژ