6 هزار میلیارد تومان بودجه فرهنگ کشور به کجا می رود؟ / صداوسیما، بسیج، حوزه علمیه، نمازجمعه، تبلیغات