عدم پایبندی واشنگتن به تعهدات بین‌المللی/ اظهارات اوباما به منزله برگشت به نقطه صفر در مذاکرات هسته