اختصاص تخفیف 40 درصدی نرخ خدمات پستی به فعالان عرصه نشر