ثبت‌نام متقاضيان خوابگاه‌هاي علوم پزشکي تهران آغاز شد